Czy masz radosne usposobienie?

Czy Twoje podejście do życia jest nacechowane pogodą i uśmiechem?