Czy potrafisz uczyć się przez obserwację?

Wedle teorii społecznego uczenia się Alberta Bandury każdy z nas nabywa umiejętności, obserwując innych. Jednak nie wszyscy potrafią czerpać z tego w tym samym stopniu. Jak to wygląda w Twoim przypadku?