"Syzyfowe prace" - Test z Lektury

1 / 12

W jakim języku nauczano dzieci w szkole Marcina Borowicza?

Francuskim

Polskim

Niemieckim

Rosyjskim