"Syzyfowe prace" - Test z Lektury

1 / 12

W jakim języku nauczano dzieci w szkole Marcina Borowicza?

Rosyjskim

Polskim

Francuskim

Niemieckim