Test z Lektury Kamienie na szaniec

Test wiedzy z lektury Kamienie na szaniec (Aleksander Kamiński). Test składa się z 15 pytań, oto przykładowe:

- Kto nosił pseudonim "Rudy"?
- Kogo dotyczyła pierwsza akcja „Buków”?
- Jakiego przedmiotu uczył Zeus?
- Kto otrzymał pseudonim „Kopernicki” za zdjęcie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika?
- Kto zakończył życie w tym samym dniu co "Rudy" z powodu rany odniesionej w czasie jego odbijania?

Rozwiąż test z lektury "Kamienie na szaniec" i sprawdź, ile zapamiętałeś z tej książki!

Wiedza w pigułce

Skąd wziął się tytuł książki "Kamienie na szaniec"?

Szkoła podstawowa

Tytuł książki nawiązuje do fragmentu wiersza Juliusza Słowackiego "Testament mój":
(...) Lecz zaklinam: niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie, przez Boga rzucane na szaniec (...)

Tytuł "Kamienie na szaniec" jest metaforą, która ma głębokie znaczenie w treści książki. Słowo "kamienie" odnosi się do młodych bohaterów powieści – Rudego, Zośki i Alka, którzy są niezłomni i nieugięci w swoim oporze przeciwko okupantowi.

Szaniec to rodzaj kamiennych umocnień wojskowych, budowanych w celu obrony przed wrogiem. Szaniec stanowił fizyczną barierę, utrudniającą podejście nieprzyjacielskim żołnierzom do ważnych miejsc, takich jak obozy, twierdze czy miasta.
Każdy z chłopców stanowił metaforyczny kamień, ale razem byli już barykadą, która bohatersko stawiała opór Niemcom.