"Pan Tadeusz" - Test z Lektury

1 / 12

Jakie imiona nosiły psy myśliwskie Asesora i Rejenta?

Huk i Grad

Ogar i Chyży

Wicher i Moskal

Kusy i Sokół