Biblia - sprawdź swoją znajomość świętej księgi!

Biblia - święta księga kilku religii i wspaniałe dzieło literackie. Czy dobrze je znasz?