Test z lektury "Mały Książę" - poziom trudny

Ile kolców miała róża do obrony przed światem?

Pięć

Siedem

Cztery

Trzy