Test z Lektury "Mały Książę" - Poziom Trudny

1 / 12

Ile kolców miała róża do obrony przed światem?

Cztery

Trzy

Siedem

Pięć