"Dziady" - test znajomości lektury

Dziady, część II

Dlaczego Józio i Rózia nie mogli dostąpić Nieba?

Zmarli bez świętego obrzędu chrztu

Zamordowali swoją matkę

Nie pogodzili się z tym, że nie żyją

Nie zaznali w życiu żadnej goryczy