"Akademia pana Kleksa" - Test z Lektury

1 / 12

Co znajduje się na trzecim piętrze Akademii?

Kryjówka na wagary

Pokój odosobnienia dla chłopców

Izba chorych

Sekrety pana Kleksa