"Akademia pana Kleksa" - test znajomości lektury

Co znajduje się na trzecim piętrze Akademii?

Infirmeria dla chorych

Pan Kleks przechowuje tam swoje sekrety

Koza, gdzie trafiają niesposłuszni chłopcy

Tajny pokój, gdzie uczniowie spędzają wagary