"Akademia pana Kleksa" - Test z Lektury

1 / 12

Co znajduje się na trzecim piętrze Akademii?

Sekrety pana Kleksa

Pokój odosobnienia dla chłopców

Kryjówka na wagary

Izba chorych