Test z lektury "Dziady" - poziom trudny

Adam Mickiewicz, "Dziady" - trudny test dotyczący II, III i IV części cyklu dramatów romantycznych.

Cykl "Dziady" był publikowany w latach 1823–1860, a składają się na niego trzy luźno powiązane części oraz część pierwsza, wydana pośmiertnie, mająca charakter nieukończony.

Czy dasz sobie radę z pytaniami takimi jak:

- W jaki sposób zgromadzeni młodzieńcy próbują pomóc Zosi?
- Co charakterystycznego cechuje Widmo, które pojawia się na koniec obrzędu, choć nie zostało wezwane?
- Gdzie rozgrywa się akcja dramatu?
- W jaki sposób zginął Doktor?
- Jakie ostrzeżenie wypowiada na końcu Gustaw?
- Jaką historię opowiada Pustelnik-Gustaw?

Rozwiąż trudny test z lektury "Dziady" Adama Mickiewicza i sprawdź swoją wiedzę!

Wiedza w pigułce

Jakie duchy pojawiają się w utworze Dziady część II?

Liceum

Dziady część II to utwór opisujący ludowe obrzędy Dziadów w wiejskiej kaplicy, którym przewodniczy Guślarz. W czasie obrzędu przywoływane są dusze zmarłych przebywające w czyśćcu. Dusze te nie mogą zaznać spokoju i muszą odbywać kary za grzechy popełnione za życia.
Guślarz wzywa pojawiające się dusze, aby powiedziały, czego potrzebują, by ich męka się skończyła. Przybywają trzy rodzaje duchów:

- lekkie: Józio i Rózia, dzieci, które podczas życia nie zaznały bólu i cierpienia, dlatego nie mogą się dostać do raju
- ciężkie: widmo złego pana, skazanego na wieczne cierpienie za krzywdy wyrządzone poddanym, którzy teraz jako „drapieżne ptaki” towarzyszą mu w zaświatach
- pośrednie: duch pasterki Zosi, której wina polegała na obojętności i lekceważeniu uczuć innych

Gdy obrzędy dobiegają końca, pojawia się kolejna zjawa - duch młodzieńca, który pokazując bliznę na klatce piersiowej, przygląda się jednej z wieśniaczek.