Test z lektury "W pustyni i w puszczy"

Sudanie

Iranie

Pakistanie

Egipcie