"Latarnik" - Test z Lektury

Test wiedzy z lektury Latarnik (Henryk Sienkiewicz). Test składa się z 12 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności.

Skawiński, emigrant polityczny, tuła się po świecie szukając swojego miejsca, w którym mógłby wreszcie odpocząć i ostatecznie obejmuje stanowisko latarnika w Aspinwall. Kiedy pewnej nocy zaczytuje się w lekturze "Pana Tadeusza", zupełnie zapomina, gdzie jest. Ogarnia go wzruszenie i zaczyna marzyć o ojczyźnie, ostatecznie zapada w sen. Następnego ranka dowiaduje się, jakie konsekwencje miało jego zaniedbanie...

A teraz kolej na Ciebie! Czy będziesz wiedział, dlaczego Skawiński chce objąć stanowisko w latarni? Co się wydarzyło, kiedy Skawiński zapomniał zapalić latarnię? Sprawdź, jak dobrze pamiętasz tę historię o samotności i tęsknocie do ojczystego kraju!

Wiedza w pigułce

Czy nowela "Latarnik" oparta jest na faktach?

Szkoła podstawowa

Henryk Sienkiewicz spędził dwa lata swojego życia w Stanach Zjednoczonych w czasie, kiedy polskie ziemie znajdowały się pod zaborami. Pod wpływem tej podróży napisał kilka utworów, m.in. Latarnika. W przypisach do noweli ujawnił: "Opowiadanie to osnute jest na wypadku rzeczywistym, o którym pisał w swoim czasie Julian Horain w jednej ze swoich korespondencji z Ameryki". Postać latarnika Skawińskiego wzorowana była na Polaku o nazwisku Siellawa. Utracił on posadę latarnika, gdy zaniedbał swoje obowiązki zafascynowany lekturą "Murdelio" autorstwa Zygmunta Kaczkowskiego.

Przedstawiając wcześniejsze losy Skawińskiego i dając mu lekturę "Pana Tadeusza", Sienkiewicz stworzył opowieść o losach polskich emigrantów, ich tęsknocie za krajem i słodko-gorzkim życiu z dala od ojczyzny.