"Chłopcy z Placu Broni" - test znajomości lektury

Jaka informacja widniała na kartce, którą odebrał Boka tuż przed dzwonkiem?

O zbiórce pieniędzy dla rodziny chorego kolegi

O planie założenia koła samopomocy uczniowskiej

O planowanej wyprawie nad jezioro

O zebraniu na Placu i wyborze przewodniczącego