Test z Lektury "Chłopcy z Placu Broni" - Poziom Trudny

Ferenc Molnar, "Chłopcy z Placu Broni" - test z lektury na poziomie trudnym.

Jak miał na imię Boka? Do czego Gereb próbował namówić dozorcę Słowaka? Sprawdź, czy zdołasz odpowiedzieć na te 12 pytań!