Test z Lektury "Pan Tadeusz" - Poziom Trudny

O męstwie

O nieuczciwości

O pobożności

O grzeczności