Fiszki: Fiszki - Historia - klasa 4 dział 3 - Wojny i upadek Rzeczypospolitej

1 / 77

Ustawienia

Wybierz fiszki do nauki

Który wiek nazywano złotym wiekiem w dziejach Rzeczypospolitej?

XVI 

Dlaczego XVI wiek był wspaniałym okresem dla polskiej kultury?

 • Powstały pierwsze dzieła literackie w języku polskim
 • Polacy wznosili wspaniałe budowle za pomocą architektów z Włoch

Kogo w 1576 roku szlachta wybrała na króla Polski?

Węgierskiego księcia Stefana Batorego

Kto był najbliższym współpracownikiem króla Stefana Batorego?

Jan Zamoyski

Jaką funkcję pełnił Jan Zamoyski?

 • Był kanclerzem
 • Reprezentował Polskę przed innymi władcami
 • Był najwyższym dowódcą wojskowym

Jak nazywano najwyższego dowódcę wojskowego?

Hetman

Kiedy doszło do wojny Polski z Cesarstwem Rosyjskim?

W latach 1577 - 1582

Jak zakończyła się wojna Polski z Carstwem Rosyjskim?

Wygraną Polski i prośbą cara rosyjskiego o pokój. 

Jakie miasto założył Stefan Batory w 1580 roku?

Zamość

Do czego nawiązywał plan budowy Zamościa?

Do ludzkiego ciała

Dlaczego XVII wiek nazwano wiekiem wojen?

Polska popadła w konflikty ze Szwecją, Rosją i Turcją.

Jaki kraj był największym wrogiem Polski w XVII wieku?

Szwecja

W jakich latach toczyła się wojna polsko-szwedzka o wschodnie wybrzeża Bałtyku?

1600 - 1611

Jak nazwano najgroźniejszy najazd Szwedów na Polskę w latach 1655 - 1660?

Potop szwedzki

Jak przebiegał potop szwedzki?

 • Większość szlachty poddała się bez walki
 • Chłopi, mieszczanie oraz drobna szlachta stawiali opór Szwedom
 • Wojska prowadziły wojnę podjazdową

Kto dowodził wojskiem polskim prowadzącym wojnę podjazdową?

Stefan Czarnecki

Na czym polegała wojna podjazdowa?

Na atakowaniu mniejszych oddziałów wroga znienacka.

Które zwycięstwo zmotywowało Polaków do wojny ze Szwedami?

Obrona klasztoru na Jasnej Górze

Jak zakończył się potop szwedzki?

Podpisaniem pokoju w 1660 roku w Oliwie.

W którym roku armia turecka dotarła do Austrii i obległa Wiedeń?

W 1683 roku

Kto dowodził armią turecką w 1683 roku?

Wielki wezyr Kara Mustafa

Kogo cesarz Austrii poprosił o pomoc po zajęciu Wiednia przez armię turecką?

Polskiego króla Jana III Sobieskiego

Co wydarzyło się 12 września 1683 roku pod Wiedniem?

Jan III Sobieski wraz ze swoimi żołnierzami odniósł wielkie zwycięstwo nad Turkami.

Jakie uzbrojenie posiadała husaria?

 • Kopia
 • Hełm
 • Skrzydła
 • Szabla
 • Koncerz
 • Pistolety

Jakie były skutki wojen prowadzonych przez Polskę w XVII wieku?

 • Utracenie ziem przez Rzeczpospolitą
 • Zniszczenie miast i wsi
 • Zmniejszenie ludności Rzeczypospolitej
 • Wywiezienie dzieł sztuki i kosztowności przez najeźdźców

Kto zasiadł na tronie Polski w 1764 roku?

Stanisław August Poniatowski

Co nazywamy czasami stanisławowskimi?

Okres panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, podczas którego rozwinęło się szkolnictwo, kultura i sztuka.

Jak nazywano w kulturze europejskiej XVIII wiek?

Oświecenie

Jak nazywała się szkoła założona przez Stanisława Augusta Poniatowskiego?

Szkoła Rycerska

Jak nazywano uczniów Szkoły Rycerskiej?

Kadetami

W którym roku utworzono Komisję Edukacji Narodowej?

W 1773 roku

Jaką funkcję pełniła Komisja Edukacji Narodowej?

 • Pełniła nadzór nad wszystkimi szkołami
 • Zmieniała sposób nauczania na nowocześniejszy
 • Zmieniła język nauczania z łaciny na polski
 • Umożliwiła naukę ubogiej młodzieży

W jaki sposób Stanisław August Poniatowski wspierał artystów?

 • Był mecenasem
 • Zamawiał u nich dzieła sztuki
 • Wspomagał ich finansowo
 • Zachęcał do rozwijania ich twórczości

Czym były obiady czwartkowe?

Cotygodniowymi spotkaniami organizowanymi przez Stanisława Augusta Poniatowskiego dla wybitnych ludzi kultury i sztuki.

Co było jednym z największych osiągnięć polskiej kultury w czasach stanisławowskich?

Powstanie polskiego teatru narodowego.

Jacy artyści brali udział w obiadach czwartkowych?

 • Adam Naruszewicz
 • Ignacy Krasicki
 • Marcello Bacciarelli
 • Stanisław Konarski

Dlaczego XVIII wiek to okres upadku Rzeczypospolitej?

Kraj był wyniszczony przez wojny toczące się w poprzednim stuleciu.

Kto dokonał pierwszego rozbioru Polski?

 • Rosja
 • Austria
 • Prusy

W którym roku uchwalono Konstytucję 3 maja?

W 1791 roku

Jakie skutki miało przynieść uchwalenie Konstytucji 3 maja?

Miała ona usprawnić działanie państwa.

Kto dokonał drugiego rozbioru Polski?

 • Rosja
 • Prusy

Jakie były skutki drugiego rozbioru Rzeczypospolitej?

 • Jej powierzchnia zmniejszyła się o połowę
 • Król Polski podlegał rosyjskiemu ambasadorowi
 • Patrioci polscy byli prześladowani

W którym roku Polacy zorganizowali powstanie kościuszkowskie?

W 1794 roku

Kto stał na czele powstania kościuszkowskiego?

Tadeusz Kościuszko

Kim został Tadeusz Kościuszko po złożeniu uroczystej przysięgi w Krakowie?

Naczelnikiem powstania

Kim byli kosynierzy?

Chłopami uzbrojonymi w kosy.

Co wydarzyło się w bitwie niedaleko wsi Racławice?

Armia Kościuszki pokonała Rosjan, a szczególną rolę odegrali w niej kosynierzy.

Jak zakończyła się bitwa pod Maciejowicami?

Klęską powstańców, w wyniku której Tadeusz Kościuszko trafił do niewoli.

Jakie były skutki powstania kościuszkowskiego?

Koniec niepodległości i trzeci rozbiór Polski.

W którym roku zaborcy dokonali trzeciego rozbioru Polski?

W 1795 roku

Na ile lat Rzeczypospolita zniknęła z mapy Europy?

123 lata

Co zrobiła znaczna część patriotów po trzecim rozbiorze Polski?

Udali się na emigrację z obawy przed aresztem lub z chęci walki o niepodległość.

Kiedy i gdzie powstały Legiony Polskie?

W 1797 roku we Włoszech

Kto dowodził Legionami Polskimi?

Jan Henryk Dąbrowski

Czym charakteryzowały się Legiony Polskie?

Były zarówno oddziałami wojskowymi jak i szkołą patriotyzmu, gdzie wszystkich żołnierzy traktowano równo.

Kto był autorem Pieśni Legionów Polskich we Włoszech?

Józef Wybicki

Jak w późniejszym czasie nazwano Pieśń Legionów Polskich we Włoszech?

Mazurek Dąbrowskiego

Jaki utwór został w XX wieku polskim hymnem narodowym?

Mazurek Dąbrowskiego

Jaki utwór został w XX wieku polskim hymnem narodowym?

Mazurek Dąbrowskiego

Dlaczego legioniści przyczepiali do czapek trójkolorową kokardę?

Na znak sojuszu z Francją.

Gdzie rozpoczęły się przygotowania powstania styczniowego?

W zaborze rosyjskim

Co zrobiły władze carskie, gdy dowiedziały się o planach przygotowywania powstania zbrojnego?

Przeprowadzili brankę, czyli przymusowo wcielili młodych Polaków do wojska rosyjskiego.

W którym roku wybuchło powstanie styczniowe?

W 1863 roku

Jaki rodzaj walki prowadzili powstańcy podczas powstania styczniowego?

Walkę partyzancką

Co utworzyli Polacy podczas powstania styczniowego?

Państwo podziemne

Jakie instytucje powołało do działania państwo podziemne?

 • Rząd Narodowy
 • Sądy
 • Policję

Kto był dyktatorem powstania styczniowego jesienią 1863 roku?

Romuald Traugutt

Jak zakończyło się powstanie styczniowe?

 • Traugutt został aresztowany
 • Powstanie upadło
 • Powstańcy zostali zabici, zamknięci w więzieniach lub zesłani na Syberię

Gdzie studiowała Maria Skłodowska?

Na paryskim uniwersytecie — Sorbonie

Kogo poślubiła Maria Skłodowska?

Francuskiego naukowca Piotra Curie

Jakie pierwiastki chemiczne odkryli państwo Curie?

 • Rad
 • Polon

Jaką nagrodę otrzymali w 1903 roku państwo Curie?

Nagrodę Nobla z fizyki

Jak potoczyło się życie Marii Skłodowskiej po śmierci jej męża?

 • Objęła stanowisko wykładowcy na Sorbonie
 • Otrzymała Nagrodę Nobla z chemii

W którym roku zmarła Maria Skłodowska-Curie?

W 1934 roku

Gdzie złożono szczątki Marii i Piotra Curie?

W paryskim Panteonie

W jakich dziedzinach przyznaje się Nagrodę Nobla?

 • Fizyka
 • Chemia
 • Medycyna
 • Literatura
 • Działalność na rzecz pokoju na świecie

Jak nazywają się Polscy nobliści i z jakich dziedzin przyznano im Nagrodę Nobla?

 • Maria Skłodowska-Curie (chemia, fizyka)
 • Henryk Sienkiewicz (literatura)
 • Władysław Reymont (literatura)
 • Czesław Miłosz (literatura)
 • Lech Wałęsa (Pokojowa Nagroda Nobla)
 • Wisława Szymborska (literatura)
 • Olga Tokarczuk (literatura)