Pisanie: Fiszki - Historia - klasa 4 dział 3 - Wojny i upadek Rzeczypospolitej

1 / 10

Jaką funkcję pełniła Komisja Edukacji Narodowej?