Jak potoczyłaby się Twoja historia w bajce?

Czy doczekałbyś się na swoje szczęśliwe zakończenie?