"Stara baśń" - test znajomości lektury

Józef Ignacy Kraszewski, "Stara baśń" - test z lektury. Kiedy słońce było bogiem...