Test z lektury "Romeo i Julia" - poziom trudny

William Szekspir, "Romeo i Julia" - test z lektury. Jeśli nie przerażą Cię trudne i szczegółowe pytania na temat tej niezapomnianej historii miłosnej, koniecznie sprawdź się w tym quizie! Pojawią się w nim m.in takie pytania:

- Jakie pokrewieństwo istnieje między Romeem a Benvoliem?
- Jak miał na imię hrabia, który starał się o rękę Julii?
- W jaki sposób Benvolio i Romeo dowiedzieli się o balu u Capuletich?
- Na co Romeo przysięga Julii swoje wieczne uczucie?
- Co Piastunka radzi Julii po wygnaniu Romea?

Rozwiąż test z lektury "Romeo i Julia" i sprawdź swoją znajomość tego dramatu Szekspira, przedstawiającego historię tragicznej miłości dwojga młodych ludzi.