"Stowarzyszenie Umarłych Poetów" - test znajomości lektury

Nancy H. Kleinbaum, "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" - test z lektury. Taki nauczyciel jak John Keating? Skarb jeden na milion.