Test z lektury "Proces" - poziom trudny

Franz Kafka, "Proces" - zestaw trudnych pytań, na które odpowie tylko znawca lektury! Test z lektury - sprawdź swoją wiedzę.