"Trans-Atlantyk" - test znajomości lektury

Witold Gombrowicz, "Trans-Atlantyk" - test z lektury. Trochę fikcji, trochę autobiografii i dużo przekory.