"Trans-Atlantyk" - test znajomości lektury

Witold Gombrowicz, "Trans-Atlantyk" - test z lektury. Trochę fikcji, trochę autobiografii i dużo przekory.

W tym quizie z lektury pojawią się pytania takie jak:

- Jak nazywał się statek, którym "Gombrowicz" płynął z Gdyni do Buenos Aires?
- Jaką wiadomość otrzymuje Polonia w Buenos Aires niedługo po przybyciu "Chrobrego"?
- Jaki pojedynek rozegrał się między "Gombrowiczem" a człowiekiem w czerni?
- W jaki sposób major Tomasz Kobrzycki zamierzał "obronić dobre imię" swojego syna?
- Jakiej rozrywce mieli się oddać w ogrodzie goście Gonzala?

Rozwiąż test z lektury "Trans-Atlantyk" i sprawdź, ile pamiętasz z tej wydanej w 1953 roku powieści Witolda Gombrowicza.