"Antygona" - Test z Lektury

Test wiedzy z lektury Antygona, Sofokles. Test składa się z 15 pytań.

Kilka słów o utworze:
Antygona to tragedia napisana w roku 442 p.n.e. przez starożytnego greckiego dramaturga Sofoklesa. Dzieło opowiada o konflikcie między Antygoną a królem Teb, Kreonem, dotyczącym pochówku brata Antygony - Polinika. Antygona jest postacią niezłomną, która kieruje się własnym sumieniem i tradycjami, ryzykując życie, by dostąpić bratu godnego pochówku. Kreon, z drugiej strony, jest przedstawiony jako władca, który stawia prawo państwa ponad indywidualnymi uczuciami i wierzeniami. Dramat skupia się na tematach lojalności, sprawiedliwości i konsekwencjach moralnych decyzji.

Czy będziesz znał odpowiedzi na pytania takie jak:
- Kto był ojcem Antygony i Ismeny?
- W jaki sposób zginęli Polinik i Eteokles?
- Jakie imię nosi żona Kreona?
- Na jaką karę Kreon chce skazać Antygonę?
- Co tuż przed śmiercią robi Eurydyka?

Spróbuj odpowiedzieć na te pytania z "Antygony" i sprawdź, ile pamiętasz z tego starożytnego dramatu!

Wiedza w pigułce

Antygona czy Kreon - kto jest bohaterem tragicznym w utworze "Antygona"?

Liceum

Kwestia tego, kto jest prawdziwym tragicznym bohaterem w "Antygonie" Sofoklesa - Antygona czy Kreon - była przedmiotem rozważań od wieków.

Antygona postawiła moralne i religijne obowiązki ponad prawem państwa - zdecydowała się na pochówek swojego brata, Polinika, uznanego za zdrajcę narodu. Zrobiła to wbrew zakazowi władcy Teb - Kreona. W konsekwencji, za złamanie prawa państwowego, zostaje przez niego skazana na śmierć.

Dla Kreona najważniejsze są prawa państwowe. Wydanie wyroku śmierci na Antygonę spowodowało, że własny syn Kreona, będący narzeczonym Antygony, popełnia samobójstwo. Na tragiczną wieść o synu, żona Kreona również odbiera sobie życie.

Dramat kończy się dyskusją Kreona z chórem, który przestrzega go przed łamaniem boskich praw i wytyka jego pychę: "I ześlą oni swą zemstę i kary / Na pychę słowa w człowieku, / I w klęsk odmęcie rozumu i miary / W późnym nauczą go wieku."