Test z lektury "Balladyna" - poziom trudny

Pustelnik rządził niegdyś jako władca o imieniu:

Jan Łaskawy

Henryk

Marsupin

Popiel III