Test z Lektury Balladyna

Test wiedzy z lektury Balladyna, Juliusz Słowacki. Test składa się z 15 pytań.

W zbieraniu czego współzawodniczyły siostry, aby zdobyć Kirkora? W jaki sposób ginie Balladyna? Sprawdź, ile pamiętasz z tego dramatu!