Test z Lektury Kamienie na szaniec - część druga

Przed Tobą test wiedzy z lektury Kamienie na szaniec, Aleksander Kamiński. Test składa się z 15 pytań, oto przykładowe:

- Kogo uwolniono podczas słynnej akcji pod Arsenałem?
- Jaki był pseudonim Leszka Domańskiego, wodza grupy „Buki”?
- Czym zajmował się "Alek", aby poprawić sytuację ekonomiczną rodziny?
- Kto otrzymał honorowy pseudonim „Kotwicki” za namalowanie rekordowej liczby znaków Polski Walczącej?

Rozwiąż test z lektury "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego i sprawdź, ile pamiętasz z tej jednej z najważniejszych pozycji literatury polskiej okresu wojennego.

Wiedza w pigułce

Skąd wziął się tytuł książki "Kamienie na szaniec"?

Szkoła podstawowa

Tytuł książki nawiązuje do fragmentu wiersza Juliusza Słowackiego "Testament mój":
(...) Lecz zaklinam: niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie, przez Boga rzucane na szaniec (...)

Tytuł "Kamienie na szaniec" jest metaforą, która ma głębokie znaczenie w treści książki. Słowo "kamienie" odnosi się do młodych bohaterów powieści – Rudego, Zośki i Alka, którzy są niezłomni i nieugięci w swoim oporze przeciwko okupantowi.

Szaniec to rodzaj kamiennych umocnień wojskowych, budowanych w celu obrony przed wrogiem. Szaniec stanowił fizyczną barierę, utrudniającą podejście nieprzyjacielskim żołnierzom do ważnych miejsc, takich jak obozy, twierdze czy miasta.
Każdy z chłopców stanowił metaforyczny kamień, ale razem byli już barykadą, która bohatersko stawiała opór Niemcom.