"W pustyni i w puszczy" - test znajmości lektury

Akcja powieści "W pustyni i w puszczy" zaczyna się w roku 1884 w:

Kairze

Jerozolimie

Port Saidzie

Aleksandrii