Test z lektury "Krzyżacy" - poziom trudny

1 / 12

Jak nazywała się księżna mazowiecka, pod której opieką była Danusia Jurandówna?

Katarzyna

Anna Danuta

Izabela

Jadwiga Maria