"Krzyżacy" - test znajomości lektury

Henryk Sienkiewicz, "Krzyżacy" - test z lektury. Czy Zbyszko, Danusia i Jagienka to bohaterowie, których losy dobrze znasz?

W tym quizie z lektury pojawią się pytania takie jak:
- Skąd pochodził Zbyszko?
- Co ślubuje Zbyszko Danusi Jurandównie podczas pierwszego spotkania?
- Za co Zbyszko został wtrącony do lochu przez króla Jagiełłę?
- W jaki sposób Danusia uratowała Zbyszka od śmierci?
- W jaki sposób ślepy Jurand ze Spychowa potraktował oprawcę swojej córki, Zygfryda?
- Jaką pieśń polska jazda śpiewała podczas bitwy pod Grunwaldem?

Rozwiąż test z lektury "Krzyżacy" i sprawdź, ile pamiętasz z tej powieści historycznej Henryka Sienkiewicza, przedstawiającej dzieje konfliktu polsko-krzyżackiego.