Test z Lektury Latarnik

1 / 15

Jak nazywał się tytułowy bohater utworu?

Skawiński

Skotnicki

Sowiński

Skibiński

Wiedza w pigułce

Czy nowela "Latarnik" oparta jest na faktach?

Szkoła podstawowa

Henryk Sienkiewicz spędził dwa lata swojego życia w Stanach Zjednoczonych w czasie, kiedy polskie ziemie znajdowały się pod zaborami. Pod wpływem tej podróży napisał kilka utworów, m.in. Latarnika. W przypisach do noweli ujawnił: "Opowiadanie to osnute jest na wypadku rzeczywistym, o którym pisał w swoim czasie Julian Horain w jednej ze swoich korespondencji z Ameryki". Postać latarnika Skawińskiego wzorowana była na Polaku o nazwisku Siellawa. Utracił on posadę latarnika, gdy zaniedbał swoje obowiązki zafascynowany lekturą "Murdelio" autorstwa Zygmunta Kaczkowskiego.

Przedstawiając wcześniejsze losy Skawińskiego i dając mu lekturę "Pana Tadeusza", Sienkiewicz stworzył opowieść o losach polskich emigrantów, ich tęsknocie za krajem i słodko-gorzkim życiu z dala od ojczyzny.