"Czarne Stopy" - test znajomości lektury

Seweryna Szmaglewska, "Czarne stopy" - co działo się na harcerskim obozie w Górach Świętokrzyskich?