"Quo vadis" - test znajomości lektury

Panowanie którego z rzymskich cesarzy jest tłem powieści?

Klaudiusza

Oktawiana Augusta

Nerona

Kaliguli