"Quo vadis" - Test z Lektury

1 / 12

Panowanie którego z rzymskich cesarzy jest tłem powieści?

Nerona

Klaudiusza

Kaliguli

Oktawiana Augusta