"Zemsta", Aleksander Fredro - test z lektury

Cześnik na samym początku utworu snuje refleksje o...

Zemście na Rejencie

Planach wobec Papkina

Swoim ślubie

Planach na rozbudowę zamku