Test z Lektury "Kamienie na szaniec" - Poziom Trudny

Aleksander Kamiński, "Kamienie na szaniec" - test z lektury na poziomie trudnym.

Jak nazywał się zespół harcerski, do którego należeli Alek i Rudy? Jakiego przedmiotu uczył Zeus? Sprawdź, czy zdołasz odpowiedzieć na te 12 pytań!