Test z Lektury "Kamienie na szaniec" - Poziom Trudny

Aleksander Kamiński, "Kamienie na szaniec" - test z lektury na poziomie trudnym.

"Kamienie na szaniec" to dzieło Aleksandra Kamińskiego, które przedstawia historię członków Szarych Szeregów w czasie II wojny światowej w Warszawie. Książka, której tytuł nawiązuje do fragmenta wiersza "Testament mój" autorstwa Juliusza Słowackiego, powstała na podstawie relacji Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” i uważana jest za jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury wojennej.
Opisuje odwagę, poświęcenie i determinację młodych ludzi, którzy byli gotowi ryzykować życiem w obronie swojej Ojczyzny. "Kamienie na szaniec" to również opowieść o głębokiej przyjaźni, która staje się niezłomnym fundamentem w obliczu okrucieństwa wojny.

Czy będziesz wiedział, jak nazywał się zespół harcerski, do którego należeli Alek i Rudy? Jakiego przedmiotu uczył Zeus? Sprawdź, czy zdołasz odpowiedzieć na te 12 pytań!

Wiedza w pigułce

Skąd wziął się tytuł książki "Kamienie na szaniec"?

Szkoła podstawowa

Tytuł książki nawiązuje do fragmentu wiersza Juliusza Słowackiego "Testament mój":
(...) Lecz zaklinam: niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie, przez Boga rzucane na szaniec (...)

Tytuł "Kamienie na szaniec" jest metaforą, która ma głębokie znaczenie w treści książki. Słowo "kamienie" odnosi się do młodych bohaterów powieści – Rudego, Zośki i Alka, którzy są niezłomni i nieugięci w swoim oporze przeciwko okupantowi.

Szaniec to rodzaj kamiennych umocnień wojskowych, budowanych w celu obrony przed wrogiem. Szaniec stanowił fizyczną barierę, utrudniającą podejście nieprzyjacielskim żołnierzom do ważnych miejsc, takich jak obozy, twierdze czy miasta.
Każdy z chłopców stanowił metaforyczny kamień, ale razem byli już barykadą, która bohatersko stawiała opór Niemcom.