Test z Lektury Szatan z siódmej klasy

Test wiedzy z lektury Szatan z siódmej klasy, Kornel Makuszyński. Test składa się z 15 pytań.

Czego uczył profesor Paweł Gąsowski? Który z uczniów złamał system, według którego profesor wzywał uczniów do odpowiedzi? Sprawdź, ile pamiętasz z tej powieści!