Czy potrafisz wyrecytować Inwokację z "Pana Tadeusza"?

Prawdopodobnie opanowałeś Inwokację na lekcjach języka polskiego w szkole, ale czy nadal dobrze ją pamiętasz?

Sprawdź, czy wciąż umiesz bez zająknięcia wygłosić początek "Pana Tadeusza".

Wiedza w pigułce

Jakie są najważniejsze wątki w Panu Tadeuszu?

Liceum

W Panu Tadeuszu pojawiają się cztery główne wątki:

- Wątek miłosny Tadeusza i Zosi: Od momentu, gdy Tadeusz dostrzega Zosię, rozwija się ich miłosna historia. Początkowo Tadeusz myli Zosię z Telimeną. Później wyznaje stryjowi uczucia do Zosi, a ona we wzruszający sposób żegna go. Wątek ten rozwija się przez cały utwór, kończąc się zaręczynami pary.

- Wątek Stolnika: Stolnik z rodu Horeszków to ważna postać szlachecka, o której opowiada Gerwazy w II księdze. Jego jedyna córka, Ewa Horeszkówna, stała się obiektem uczuć Jacka Soplicy. Jednak z powodu różnic majątkowych i nieprzychylności Stolnika, Jacek nie poprosił formalnie o rękę Ewy. Stolnik zaakceptował zaręczyny swojej córki z kasztelanem witebskim. Nieszczęśliwy los sprawił, że Stolnik został zabity przez Soplicę. Gerwazy, świadek tej tragedii, postanowił pomścić śmierć Stolnika na całym rodzie Sopliców.

- Wątek sporu o zamek: Przez cały utwór pojawia się kwestia zamku Horeszków. Mimo że zamek teoretycznie został przekazany rodowi Sopliców, Hrabia, wspierany przez Klucznika i szlachtę, ma zamiar odzyskać go w drodze zajazdu. Klucznik dodatkowo podburza tę grupę przeciwko Soplicom.

- Wątek niepodległościowy: W czasie wojen napoleońskich ks. Robak mobilizuje szlachtę do walki u boku Napoleona. Choć Klucznik wykorzystuje ten zapał przeciw Soplicom, ostatecznie wszyscy łączą siły w walce przeciwko Moskalom.